ÇEVRE YÖNETİM POLİTİKAMIZ

• Faaliyetlerimiz sonucunda oluşan atıkları kaynağında azaltmak için iş süreçlerinde gerekli önlemleri almak.

• Kaynağında önlenemeyen atıkların doğaya zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünü sağlamak.

• Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini periyodik olarak denetlemek ve kontrol altında tutmak.

• Tüm çalışanlarımızın çevre yönetim sistemimize aktif katılımını sağlayarak, çevre bilinci oluşturmak.

• Çevremizin bizlere bırakılmış bir emanet olduğunuzun bilinci ile gelecek nesillerimizin emanetine sahip çıkmak.