LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ

10 kW’A (10 kW DAHİL) KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALI GES TESİSLERİNE İLİŞKİN DUYURULAR

Resmi Gazete’de 18.01.2018 Tarihli 7590 sayılı yayımlanan Kurul Kararı "Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesislerine İlişkin" Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

Lisanssız Elektrik Üretim "Çatı Mevzuatı" hakkındaki Duyuruyu Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

10 kW’a (10 kW dahil) kadar olan Lisanssız Elektrik Üretim Tesislerine İlişkin Yol Haritasını Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

"Yönetmeliğin 11. Maddesinin 1. Fıkrası kapsamında Güneş Enerjine Dayalı Lisanssız Üretim" Başvurusu Evraklarını Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

Lisanssız Elektrik Üretim Bağlantı Başvuru Formu (EK-4)

Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan Formu

 

10 KW’A KADAR ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME SONUÇ LİSTESİ

10 kW ÜZERİ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNE İLİŞKİN DUYURULAR

BAŞVURU BEDELİ

2022

GÜÇ ARALIĞI

BEDEL (TL)

0-250 kW (250 kW dahil)

0

250 kW üzeri

1149,4+KDV

 

  • Dekonta mutlaka "Lisanssız elektrik üretim başvuru bedelidir." ibaresinin yazdırılması, Tüzel Kişiler için Vergi Dairesi/Vergi No, Gerçek Kişiler için T.C. Kimlik Numarasının yazılması gerekmektedir.
  • EPDK Tarifeler Dairesi Başkanlığı’nın 30/12/2021 tarihli 10687-8 Karar No’su çerçevesinde; ilgili şebeke işletmecisi tarafından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmelik’in 36. Maddesinin ikinci fıkrası gereğince 2022 yılı için tahsil edilecek işlem bedeli;

İŞLEM BEDELLERİ

2022

İŞLEM TÜRÜ

BEDEL (TL)

Pay Devri

0

Diğer İşlemler

731,1+KDV

 

* Dekonta mutlaka "Lisanssız elektrik üretim işlem bedelidir." ibaresinin yazdırılması, Tüzel Kişiler için Vergi Dairesi/Vergi No, Gerçek Kişiler için T.C. Kimlik Numarasının yazılması gerekmektedir.

Hesap Sahibi     :  Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.
Ziraat Bankası   :  Girişimci Şubesi TRY
IBAN No             :  TR89 0001 0021 0750 3610 0150 45

LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE KAPASİTE DURUM RAPORU


10 kW’A (10 kW DAHİL) KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALI GES TESİSLERİNE İLİŞKİN DUYURULAR

Resmi Gazete’de 18.01.2018 Tarihli 7590 sayılı yayımlanan Kurul Kararı "Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesislerine İlişkin" Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

Lisanssız Elektrik Üretim "Çatı Mevzuatı" hakkındaki Duyuruyu Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

10 kW’a (10 kW dahil) kadar olan Lisanssız Elektrik Üretim Tesislerine İlişkin Yol Haritasını Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

"Yönetmeliğin 7. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında Güneş Enerjine Dayalı Lisanssız Üretim" Başvurusu Evraklarını Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

Lisanssız Elektrik Üretim Bağlantı Başvuru Formu (EK-4)

Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan Formu

 

10 KW’A KADAR ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME SONUÇ LİSTESİ

10 kW ÜZERİ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNE İLİŞKİN DUYURULAR

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmelik’e bu linkten ulaşabilirsiniz.

Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması Dosyasına Erişmek İçin tıklayınız.
Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması Dosyasına Erişmek İçin tıklayınız.

Lisanssız Üretim Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesini görüntülemek için tıklayınız.
Lisanssız Üretim Tesisi Devir Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi ve Birleşme, Bölünme, Unvan ve Nev’i Değişikliği ile Pay Devri Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesini görüntülemek için tıklayınız.
Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.
Fotovoltaik Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisine İlişkin Teknik Değerlendirme Formu'na ulaşmak için tıklayınız.
Termal Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisine İlişkin Teknik Değerlendirme Formu'na ulaşmak için tıklayınız.
Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisine İlişkin Teknik Değerlendirme Formu'na ulaşmak için tıklayınız.
Veri İletişim Şartnamesini görüntülemek İçin tıklayınız.

LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE KAPASİTE DURUM RAPORU


EPDK Tarifeler Dairesi Başkanlığı’nın 24/12/2020 tarihli 9872 Karar No’su çerçevesinde; ilgili şebeke işletmecisi tarafından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmelik’in 36. Maddesinin ikinci fıkrası gereğince 2021 yılı için tahsil edilecek başvuru bedeli;

BAŞVURU BEDELİ: 
0-250 kW (250 kW dahil) tesisler 0-TL
250 kW üstü tesisler için 947,50-TL + KDV

Hesap Sahibi     :  Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.
Ziraat Bankası   :  Girişimci Şubesi TRY
IBAN No             :  TR89 0001 0021 0750 3610 0150 45

*Tutarın 2021 yılı 250 kW üstü tesisler için 947,50-TL + KDV olarak yatırılması ve dekonta mutlaka "Lisanssız elektrik üretim başvuru bedelidir." ibaresinin yazdırılması, Tüzel Kişiler için Vergi Dairesi/Vergi No, Gerçek Kişiler için T.C. Kimlik Numarasının yazılması gerekmektedir.

10 kW’A (10 kW DAHİL) KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALI GES TESİSLERİNE İLİŞKİN DUYURULAR

Resmi Gazete’de 18.01.2018 Tarihli 7590 sayılı yayımlanan Kurul Kararı "Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesislerine İlişkin" Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

Lisanssız Elektrik Üretim "Çatı Mevzuatı" hakkındaki Duyuruyu Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

10 kW’a (10 kW dahil) kadar olan Lisanssız Elektrik Üretim Tesislerine İlişkin Yol Haritasını Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

"Yönetmeliğin 7. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında Güneş Enerjine Dayalı Lisanssız Üretim" Başvurusu Evraklarını Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

Lisanssız Elektrik Üretim Bağlantı Başvuru Formu (EK-4)

Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan Formu

 

10 KW’A KADAR ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME SONUÇ LİSTESİ

10 kW ÜZERİ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNE İLİŞKİN DUYURULAR

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmelik’e bu linkten ulaşabilirsiniz.

Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması Dosyasına Erişmek İçin tıklayınız.
Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması Dosyasına Erişmek İçin tıklayınız.

Lisanssız Üretim Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesini görüntülemek için tıklayınız.
Lisanssız Üretim Tesisi Devir Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi ve Birleşme, Bölünme, Unvan ve Nev’i Değişikliği ile Pay Devri Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesini görüntülemek için tıklayınız.
Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.
Fotovoltaik Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisine İlişkin Teknik Değerlendirme Formu'na ulaşmak için tıklayınız.
Termal Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisine İlişkin Teknik Değerlendirme Formu'na ulaşmak için tıklayınız.
Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisine İlişkin Teknik Değerlendirme Formu'na ulaşmak için tıklayınız.
Veri İletişim Şartnamesini görüntülemek İçin tıklayınız.

LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE KAPASİTE DURUM RAPORU


EPDK Tarifeler Dairesi Başkanlığı’nın 24/12/2019 tarihli 328841861-110.05.99.57861 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; ilgili şebeke işletmecisi tarafından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in 36. Maddesinin ikinci fıkrası gereğince 2020 yılı için tahsil edilecek başvuru bedeli;

BAŞVURU BEDELİ: 
0-250 kW (250 kW dahil) tesisler 0 TL
250 kW üstü tesisler için 830,90 TL + KDV

Hesap Sahibi     :  Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.
Ziraat Bankası   :  Girişimci Şubesi TRY
IBAN No             :  TR89 0001 0021 0750 3610 0150 45

*Tutarın 2020 yılı 250 kW üstü tesisler için 830,90 TL + KDV olarak yatırılması ve dekonta mutlaka "Lisanssız elektrik üretim başvuru bedelidir." ibaresinin yazdırılması, Tüzel Kişiler için Vergi Dairesi/Vergi No, Gerçek Kişiler için T.C. Kimlik Numarasının yazılması gerekmektedir.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
Lisanssız üretim başvuruları Yönetmeliğin 12 inci fıkrası uyarınca oluşturulan komisyonlar marifetiyle Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü maddeleri uyarınca evrak ve teknik yönden değerlendirmelere bu aydan (MAYIS) itibaren başlanacaktır.
10 kW’A (10 kW DAHİL) KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALI GES TESİSLERİNE İLİŞKİN DUYURULAR

Resmi Gazete’de 18.01.2018 Tarihli 7590 sayılı yayımlanan Kurul Kararı "Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesislerine İlişkin" Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

Lisanssız Elektrik Üretim "Çatı Mevzuatı" hakkındaki Duyuruyu Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

10 kW’a (10 kW dahil) kadar olan Lisanssız Elektrik Üretim Tesislerine İlişkin Yol Haritasını Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

"Yönetmeliğin 7. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında Güneş Enerjine Dayalı Lisanssız Üretim" Başvurusu Evraklarını Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

Lisanssız Elektrik Üretim Bağlantı Başvuru Formu (EK-4)

Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan Formu

 

10 KW’A KADAR ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME SONUÇ LİSTESİ

10 kW ÜZERİ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNE İLİŞKİN DUYURULAR

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmelik’e bu linkten ulaşabilirsiniz.

Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması Dosyasına Erişmek İçin tıklayınız.
Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması Dosyasına Erişmek İçin tıklayınız.

Lisanssız Üretim Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesini görüntülemek için tıklayınız.
Lisanssız Üretim Tesisi Devir Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi ve Birleşme, Bölünme, Unvan ve Nev’i Değişikliği ile Pay Devri Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesini görüntülemek için tıklayınız.
Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.
RES-GES Teknik Değerlendirme Formuna ulaşmak için tıklayınız.
Veri İletişim Şartnamesini görüntülemek İçin tıklayınız

7186 sayılı Kanun ile verilen süre içerisinde işletmeye giremeyen lisanssız üretim tesisleri için Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında bağlantı anlaşması süre uzatım talebinde bulunulması mümkündür. Söz konusu taleplerin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından incelenebilmesi için bağlantı anlaşması sahibi kişilerce ilgili şebeke işletmecisine başvuru yapılması gerekmektedir.

https://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/5-7938/lisanssiz-elektrik-uretimine-iliskin-duyuru-hakki

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan "Ocak Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan "Şubat Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan "Mart Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan "Nisan Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan "Mayıs Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.

LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE KAPASİTE DURUM RAPORU


EPDK Tarifeler Dairesi Başkanlığı’nın 11/12/2018 tarihli 328841861-110.05.06.55925 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; ilgili şebeke işletmecisi tarafından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in 31. Maddesinin ikinci fıkrası gereğince 2019 yılı için tahsil edilecek başvuru bedeli;

BAŞVURU BEDELİ: 
0-250 kW (250 kW dahil) tesisler 0 TL
250 kW üstü tesisler için 751,55 TL + KDV

02.10.2013 Tarih ve 28783 Sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ Uyarınca Hesap Numaramız:

Hesap Sahibi     :  Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.
Ziraat Bankası   :  Girişimci Şubesi TRY
IBAN No             :  TR89 0001 0021 0750 3610 0150 45

*Tutarın 2019 yılı 250 kW üstü tesisler için 751,55 TL + KDV olarak yatırılması ve dekonta mutlaka "Lisanssız elektrik üretim başvuru bedelidir." ibaresinin yazdırılması, Tüzel Kişiler için Vergi Dairesi/Vergi No, Gerçek Kişiler için T.C. Kimlik Numarasının yazılması gerekmektedir.

10 kW’A (10 kW DAHİL) KADAR OLAN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNE İLİŞKİN DUYURULAR

Resmi Gazete’de 18.01.2018 Tarihli 7590 sayılı yayımlanan Kurul Kararı "Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesislerine İlişkin" Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

Lisanssız Elektrik Üretim "Çatı Mevzuatı" hakkındaki Duyuruyu Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

10 kW’a (10 kW dahil) kadar olan Lisanssız Elektrik Üretim Tesislerine İlişkin Yol Haritasını Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

"Yönetmeliğin 7. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında Güneş Enerjine Dayalı Lisanssız Üretim" Başvurusu Evraklarını Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

Lisanssız Elektrik Üretim Bağlantı Başvuru Formu (EK-4)

Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan Formu

 

10 KW’A KADAR ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME SONUÇ LİSTESİ

10 kW ÜZERİ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNE İLİŞKİN DUYURULAR

"Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin Yönetmeliğin" 10.Mad/2. Fıkrası gereği "Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmalarında Yer Alacak Genel Hükümler" aşağıdaki linklerde yayınlanmıştır.

"Lisanssız Elektrik Üretimi" Başvurusu Evraklarını Görüntülemek İçin (RES) tıklayınız
"Lisanssız Elektrik Üretimi" Başvurusu Evraklarını Görüntülemek İçin (GES)  tıklayınız
"Lisanssız Elektrik Üretimi" Başvurusu Evraklarını Görüntülemek İçin (DİĞER)  tıklayınız

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI DOSYASINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI DOSYASINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Faaliyet Yasağına İlişkin Duyuru İçin tıklayınız
Kurulu Güç Sınırına İlişkin Duyuru İçin tıklayınız
Bağlantı Başvuru Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız
GES/RES Teknik Değerlendirme Formuna Ulaşmak İçin tıklayınız
Veri İletişim Şartnamesini görüntülemek İçin tıklayınız

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan "Ocak Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan "Şubat Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan "Mart Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan "Nisan Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan "Mayıs Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan "Haziran Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan "Temmuz Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan "Ağustos Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan "Eylül Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan "Ekim Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan "Kasım Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan "Aralık Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.

LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE KAPASİTE DURUM RAPORU


02.10.2013 Tarih ve 28783 Sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ Uyarınca Hesap Numaramız:

Hesap Sahibi     :  Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.
Ziraat Bankası   :  Girişimci Şubesi TRY
IBAN No             :  TR89 0001 0021 0750 3610 0150 45

BAŞVURU BEDELİ: 
0-250 kW (250 kW dahil) tesisler 0 TL
250 kW üstü tesisler için 596,48 TL + KDV

*Tutarın 2018 yılı için 250kW'a (250 kW dahil) kadar olan tesisler için 0,00 TL, 250 kW üstü tesisler için 596,48 TL + KDV  olarak yatırılması ve dekonta mutlaka "Lisanssız elektrik üretim başvuru bedelidir." ibaresinin yazdırılması, Tüzel Kişiler için Vergi Dairesi/Vergi No, Gerçek Kişiler için T.C. Kimlik Numarasının yazılması gerekmektedir.

"Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin Yönetmeliğin" 10.Mad/2. Fıkrası gereği "Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmalarında Yer Alacak Genel Hükümler" aşağıdaki linklerde yayınlanmıştır.

"Lisanssız Elektrik Üretimi" Başvurusu Evraklarını Görüntülemek İçin (RES) tıklayınız
"Lisanssız Elektrik Üretimi" Başvurusu Evraklarını Görüntülemek İçin (GES)  tıklayınız
"Lisanssız Elektrik Üretimi" Başvurusu Evraklarını Görüntülemek İçin (DİĞER)  tıklayınız

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI DOSYASINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI DOSYASINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Faaliyet Yasağına İlişkin Duyuru İçin tıklayınız
Kurulu Güç Sınırına İlişkin Duyuru İçin tıklayınız
Bağlantı Başvuru Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız
GES/RES Teknik Değerlendirme Formuna Ulaşmak İçin tıklayınız
Veri İletişim Şartnamesini görüntülemek İçin tıklayınız

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan "Mayıs Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan "Haziran Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan "Ağustos Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan "Eylül Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan "Ekim Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan "Kasım Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan "Aralık Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.

LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE KAPASİTE DURUM RAPORU


02.10.2013 Tarih ve 28783 Sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ Uyarınca Hesap Numaramız:
Yapı Kredi Esentepe Şubesi Çoruh Edaş Cari İban : TR41 0006 7010 0000 0086 4658 39
BAŞVURU BEDELİ: 
0-250 kW (250 kW dahil) tesisler 0 TL
250 kW üstü tesisler için 536,41 TL + KDV

*Tutarın 2017 yılı için 250kW'a (250 kW dahil) kadar olan tesisler için 0,00 TL, 250 kW üstü tesisler için 536,41 TL + %18 KDV olarak yatırılması ve dekonta mutlaka "Lisanssız elektrik üretim başvuru bedelidir." ibaresinin yazdırılması, Tüzel Kişiler için Vergi Dairesi/Vergi No, Gerçek Kişiler için T.C. Kimlik Numarasının yazılması gerekmektedir.

ÜRETİM BAŞVURU DEĞERLENDİRME, KAPASİTE DURUM RAPORU VE ANLAŞMALAR

"Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin Yönetmeliğin" 10.Mad/2. Fıkrası gereği "Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmalarında Yer Alacak Genel Hükümler" aşağıdaki linklerde yayınlanmıştır.

"Lisanssız Elektrik Üretimi" Başvurusu Evraklarını Görüntülemek İçin (RES) tıklayınız
"Lisanssız Elektrik Üretimi" Başvurusu Evraklarını Görüntülemek İçin (GES)  tıklayınız
"Lisanssız Elektrik Üretimi" Başvurusu Evraklarını Görüntülemek İçin (DİĞER)  tıklayınız

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI DOSYASINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI DOSYASINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Faaliyet Yasağına İlişkin Duyuru İçin tıklayınız
Kurulu Güç Sınırına İlişkin Duyuru İçin tıklayınız
Veri İletişim Şartnamesini görüntülemek İçin tıklayınız

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan "Aralık Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan "Ağustos Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan "Mayıs Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.

LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE KAPASİTE DURUM RAPORU


10.03.2012 Tarih ve 28229 Sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ Uyarınca Hesap Numaramız:
Yapı Kredi Esentepe Şubesi Çoruh Edaş Cari İban : TR41 0006 7010 0000 0086 4658 39
BAŞVURU BEDELİ: 
0-250 kW (250 kW dahil) tesisler 0 TL
250 kW üstü tesisler için 500 TL + KDV

ÜRETİM BAŞVURU DEĞERLENDİRME, KAPASİTE DURUM RAPORU VE ANLAŞMALAR

"Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin Yönetmeliğin" 10.Mad/2. Fıkrası gereği "Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmalarında Yer Alacak Genel Hükümler" Aşağıdaki Linklerde Yayınlanmıştır.

"Lisanssız Elektrik Üretimi" Başvurusu Evraklarını Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI DOSYASINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI DOSYASINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE KAPASİTE DURUM RAPORU


10.03.2012 Tarih ve 28229 Sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ Uyarınca Hesap Numaramız:
Yapı Kredi Esentepe Şubesi Çoruh Edaş Cari İban : TR41 0006 7010 0000 0086 4658 39
BAŞVURU BEDELİ: 
50 kW'ya kadar olan üretim tesisleri için 50 TL + KDV (50 kW dahil)
50 kW üstü tesisler için 320 TL + KDV

"Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin Yönetmeliğin" 10.Mad/2. Fıkrası gereği "Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmalarında Yer Alacak Genel Hükümler" aşağıdaki linklerde yayınlanmıştır.

"Lisanssız Elektrik Üretimi" Başvurusu Evraklarını Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI DOSYASINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI DOSYASINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE KAPASİTE DURUM RAPORU


10.03.2012 Tarih ve 28229 Sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ Uyarınca Hesap Numaramız:
Yapı Kredi Esentepe Şubesi Çoruh Edaş Cari İban : TR41 0006 7010 0000 0086 4658 39
BAŞVURU BEDELİ: 
50 kW'ya kadar olan üretim tesisleri için 50 TL + KDV (50 kW dahil)
50 kW üstü tesisler için 320 TL + KDV

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Siteyi ve uygulamayı kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve içerik ve reklamları kişiselleştirmek] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.