Lisanssız Elektrik Üretimi

2022

25 kW’A (25 kW DAHİL) KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALI GES TESİSLERİNE İLİŞKİN DUYURULAR

25 KW’A KADAR GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLER İÇİN USUL VE ESASLAR’I Görüntülemek için TIKLAYINIZ

25 KW’A (25 KW dahil) Kadar Olan Lisanssız Elektrik Üretim Tesislerine İlişkin Yol Haritasını Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

25 KW’A (25 KW DAHİL) Kadar Olan Lisanssız Elektrik Üretim Tesislerine İlişkin Başvuru Evraklarını Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

Lisanssız Elektrik Üretim Bağlantı Başvuru Formu (EK-4)

Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan Formu

Fotovoltaik Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisine İlişkin Teknik Değerlendirme Formu'na ulaşmak için tıklayınız

Termal Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisine İlişkin Teknik Değerlendirme Formu'na ulaşmak için tıklayınız

EPDK Tarifeler Dairesi Başkanlığı’nın 30/12/2021 tarihli 10687-12 Karar No’su çerçevesinde; Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim  Yönetmeliği  kapsamında  10 KW ve altı çatı ve cephe uygulamalı  güneş enerjisine dayalı lisanssız elektrik  üretim tesisleri için dağıtım şirketleri  tarafından  yapılacak  proje onay ve  kabul   işlemleri   bedelleri;

25 KW ve Altı Çatı ve Cephe Uygulamalı Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin

Proje Onay ve Kabul İşlem Bedelleri

2022

İŞLEM TÜRÜ

BEDEL (TL)

Proje Onayı

175,5+KDV

Proje Kabulü

232,5+KDV

 

25 KW’A KADAR ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME SONUÇ LİSTESİ

25 kW ÜZERİ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNE İLİŞKİN DUYURULAR

BAŞVURU BEDELİ

2022

GÜÇ ARALIĞI

BEDEL (TL)

0-250 kW (250 kW dahil)

0

250 kW üzeri

1149,4+KDV

 

  • Dekonta mutlaka "Lisanssız elektrik üretim başvuru bedelidir." ibaresinin yazdırılması, Tüzel Kişiler için Vergi Dairesi/Vergi No, Gerçek Kişiler için T.C. Kimlik Numarasının yazılması gerekmektedir.
  • EPDK Tarifeler Dairesi Başkanlığı’nın 30/12/2021 tarihli 10687-8 Karar No’su çerçevesinde; ilgili şebeke işletmecisi tarafından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmelik’in 36. Maddesinin ikinci fıkrası gereğince 2022 yılı için tahsil edilecek işlem bedeli;

İŞLEM BEDELLERİ

2022

İŞLEM TÜRÜ

BEDEL (TL)

Pay Devri

0

Diğer İşlemler

731,1+KDV

EPDK Tarifeler Dairesi Başkanlığı’nın 30/12/2021 tarihli 10687-12 Karar No’su çerçevesinde; ilgili şebeke işletmecisi tarafından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında 10 KW üstü lisanssız güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinin 2022 yılı için tahsil edilecek proje onay ve kabul işlem bedelleri;

Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri Proje Onay ve Kabul Bedelleri

2022

PROJE ONAY KAPSAMI

BEDEL (TL)

TESİS KABUL KAPSAMI

Bedel (TL)

10 KWe- 100 KWe (100 kWe dahil) LÜY Kapsamında    GES Üretim   Tesislerinin Elektrik Proje Onayı

375,3-TL+KDV

10 KWe- 100 KWe (100 kWe dahil) LÜY Kapsamında    GES Üretim   Tesislerinin Kabulü

714,2-TL+KDV

100 KWe - 300 kWe (300 kWe dahil) LÜY
kapsanıında    GES    Üretim    Tesislerinin Elektrik Proje Onayı

1428,3-TL+KDV

100 KWe - 300 kWe (300 kWe dahil) LÜY
kapsanıında    GES    Üretim    Tesislerinin Kabulü

2063,5-TL+KDV

300 KWe - 500 KWe (500 KWe dahil) LüY Kapsaınında    GES    Üretim    Tesislerinin Elektrik Proje Onayı

3055,8-TL+KDV

300 KWe - 500 Kwe(500 KWe dahil) LüY Kapsaınında    GES    Üretim    Tesislerinin Kabulü

3117,9-TL+KDV

500 KWe - 700 KWe (700 KWe dahil) LüY Kapsaınında    GES    Üretim    Tesislerinin Elektrik Proje Onayı

5039,7-TL+KDV

500 KWe - 700 KWe (700 KWe dahil) LüY Kapsaınında    GES    Üretim    TesislerininKabulü

5520,9-TL+KDV

700 KWe - 1 MWe (1 MWe hariç) LüY Kapsaınında    GES    Üretim    Tesislerinin Elektrik Proje Onayı

6949,3-TL+KDV

700 KWe - 1 MWe (1 MWe hariç) LüY Kapsaınında    GES    Üretim    Tesislerinin Kabulü

7023,5-TL+KDV

1   MWe,   üzeri   LUY   Kapsamında   GES
Üretim   Tesislerinin    Beher   MWe   için Elektrik  Proje Onayı;  LÜY  kapsamındaki 1 MWe üzeri GES üretim tesislerinde beher
MWe için   700 KWe - 1 MWe   indisindeki hizmet   bedelinin   %50'si   oranında   ilave proje onay ve hizmet bedeli alınır.

3475,00-TL+KDV

1   MWe,   üzeri   LUY   Kapsamında   GES
Üretim   Tesislerinin    Beher   MWe   için Kabul  Bedeli;  LÜY  kapsamındaki 1 MWe üzeri GES üretim tesislerinde beher MWe için   700 KWe - 1 MWe   indisindeki hizmet   bedelinin   %50'si   oranında   ilave kabul bedeli alınır.

3512,1-TL+KDV

* Dekonta mutlaka "Lisanssız elektrik üretim işlem bedelidir." ibaresinin yazdırılması, Tüzel Kişiler için Vergi Dairesi/Vergi No, Gerçek Kişiler için T.C. Kimlik Numarasının yazılması gerekmektedir.

Hesap Sahibi     :  Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.
Ziraat Bankası   :  Girişimci Şubesi TRY
IBAN No             :  TR89 0001 0021 0750 3610 0150 45

LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE KAPASİTE DURUM RAPORU


Zorunlu Çerezler
Her Zaman Etkin
Belli çerezlerin kullanımı sitemizin ve uygulamamızın doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.
Performans ve Analiz Çerezleri
Bu çerezler sayesinde sitemizi ve uygulamamızı kullanımınızı ve performans analizi yaparak sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Siteyi ve uygulamayı kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve içerik ve reklamları kişiselleştirmek için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız veya çerez tercihlerinizi "Tercihlerinizi Özelleştirin" alanından değiştirin.

Tercihlerinizi Özelleştirin