İŞ BAŞVURUSU

ÇORUH İnsan Kaynakları, işe alım sürecinde kendi alanında uzman veya uzmanlaşmaya aday potansiyel sahibi, iyi eğitimli ve şirketin hedefleri doğrultusunda hareket eden bir kadro kurmaya özen göstermektedir.

ÇORUH İnsan Kaynakları, Şirket tanıtım faaliyetlerini yürütür. Üniversiteleri şirket yöneticileriyle beraber ziyaret ederek ÇORUH kültürünü, hedeflerini ve stratejilerini tanıtır. Böylelikle Şirketin gelecekte emin adımlarla birlikte yürüyebileceği, geleceğini bina edebilecek genç ve yetenekli adaylara ulaşılmasını ve ÇORUH'a başvuruda bulunmalarını sağlar. Her türlü eleman ihtiyacı, başvuru ve değerlendirme süreçleri www.kariyer.net üzerinden yürütülür ve iş ilanları yayımlanır.

İlanlara yapılan başvurular değerlendirilerek, ihtiyaç doğrultusunda aranan nitelikteki adaylar belirlenir ve görüşmeye çağırılırlar. Adayların işe uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun niteliklerine uygun olarak, değerlendirme araçlarından, İngilizce Sınavı, Kişilik Envanteri, Yetkinlik Bazlı Mülakatlardan tümü veya birkaçı uygulanır. İşe alınacak adaylarla, İnsan Kaynakları departmanları ve ilgili iş birimleri gerekli görüşmeleri yapar.

Değerlendirme Merkezi Adaylarla yapılan görüşme ve gerekli testlerin sonucunu değerlendirmeye alarak, neticesinde uygun bulunan adaylara ÇORUH tarafından iş teklifi yapılır. ÇORUH, kişilerin bilgi beceri ve yetkinliklerinin sorgulanarak niteliklerine uygun doğru işe yerleştirilmelerini amaçlamaktadır.

Sizde ÇORUH ailesine katılmak istiyorsanız www.kariyer.net veritabanını kullanarak özgeçmişinizi bırakabilirsiniz.