MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

Faaliyet gösterdiğimiz “elektrik dağıtım” sektöründe,

• Müşteri memnuniyeti politikamızın temelini oluşturan “Müşteri Odaklılık” anlayışıyla; müşterilerimizin talep ve şikayetlerini açık, şeffaf, hızlı, güven verici olarak çözüme kavuşturmak,

• Müşteri memnuniyet hedefine ulaşmak için müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığını, çalışanların katılımcılığını, paylaşımcılığını ve yaratıcılığını destekleyerek kendilerini ifade edebilecekleri ve sürekli kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar sağlayarak “Müşterinin Memnuniyetini” en üst seviyede tutmak,

• Müşteri talep ve şikâyetlerini ele alma sürecinde; politika ve hedefler oluşturulurken mevzuat uygunluk yükümlülüklerine dayalı şartları sağlamak, personelimizi ve müşteri beklentilerini dikkate alarak sürekli iyileştirmek,

• Müşterilerimizin sadece taleplerini değil beklentilerini de karşılayarak; sunulan hizmet kalitesinin üst düzey beklentilere cevap verebilecek seviyeye ulaştırmak.